Éves ADR jelentési kötelezettség teljesítése

 ADR tanácsadó alkalmazására kötelezett – veszélyes áru vagy veszélyes hulladék szállítást végző, illetve szállításban részvevő – vállalkozásoknak éves ADR jelentéssel kell rendelkezniük. Az ADR jelentés célja, hogy összefoglalja a vállalkozás veszélyes áru szállítással kapcsolatos éves tevékenységét – veszélyes áru/veszélyes hulladék éves mennyisége ADR osztályonként, szállítások, oktatások, ellenőrzések, intézkedések, észrevételek, javaslatok. Az éves ADR jelentést az adott vállalkozás ADR tanácsadójának kötelezettsége elkészíteni.

Az éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-éig kell elkészíteni. A jelentést öt évig kell megőrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni. A 2016. évre vonatkozó éves ADR jelentés elkészítési határideje:

Az éves ADR jelentés tartalmi követelményeit a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, ami az alábbi kötelező tartalmi részeket írja elő:

I. A tárgyév

II. A vállalkozás és a biztonsági tanácsadó adatai

III. A vállalkozás veszélyes áru szállítással kapcsolatos adatai

1. A vállalkozás tevékenységi köre (feladó, szállító, fuvarozó, csomagoló, töltő, berakó, kirakó).

2. Szállítás és fuvarozás esetében a tevékenységi körbe tartozó közlekedési alágazat (közút, vasút, belvíz).

3. A veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységi körbe tartozó veszélyes áru mennyisége osztályonként

4. A veszélyes áruk szállításához alkalmazott, az ADR, a RID, az ADN szerint jóváhagyásra kötelezett járművek azonosító adatai, a tartány vizsgálatok lejárata (ha a vállalkozás erre vonatkozó nyilvántartása ellenőrzés céljából hozzáférhető, akkor a jelentésben elegendő utalni a nyilvántartásra).

5. A veszélyes áru szállításához kapcsolódó engedélyek, közbiztonsági tervre, egyéb belső szabályzókra történő utalás.

IV. A veszélyes áru szállítást érintő oktatások

Az ADN, az ADR és a RID 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratok alapján a megtartott oktatások és az oktatásban résztvevők száma.

V. Ellenőrzések

1. A biztonsági tanácsadó által tartott ellenőrzések, témaköre, megállapításai.

2. Hatósági ellenőrzések, az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatok.

VI. A vállalkozást érintő veszélyes áruval kapcsolatban bekövetkezett balesetek leírása, elemzése

VII. A biztonsági tanácsadó észrevételei, javaslatai

Amennyiben a veszélyes hulladék szállítással kapcsolatban ADR tanácsadásra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal!

Vissza a kezdőoldalra